Projenin Özeti / İlkeleri
1. BENGİ, ilimizde eğitimin kalitesini artırmak için yapılacak çalışmaları içermektedir.
2. Kurulan sistem üzerinden dijital olarak veri girişinin yapıldığı ve çalışmaların izlenebildiği interaktif bir ortamdır.
3. Bilim, sanat, spor, kültür ve sosyal alanlarda yapacağı bütün çalışmaları değerler eğitimiyle ilişkilendirir.
4. Sektörlerle işbirliği yaparak öğrencilerimizin istihdamına yönelik çalışmalar yapar.
5. Günümüzde teknolojinin sürekli gelişimine bağlı olarak bilgi kaynaklarının değişmesi nedeniyle hayat boyu öğrenmeyi esas alır. Hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılımın artması için çalışmalar yapar.
6. Öğrencileri yetenek ve ilgileri doğrultusunda yönlendirir ve destek olur.
7. Bengi yazılımına entegre soru bankası sayesinde sınavlar gerçekleştirilir ve yine yazılım üzerinden alınan sınav analizleri sayesinde eğitim öğretim süreci sürekli izlenebilir hale getirilir. İl genelinde her dönem için en az bir kere olmak şartıyla ortak sınavlar yapılır.
8. Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefler ve okul çalışmalarında çeşitli okuma etkinliklerine yer verilir.
9. Okullarımıza çeşitli mesleklerden kariyer yapmış şahsiyetler davet edilerek hem değerler eğitiminde hem de çocuklara meslek seçimlerinde rehberlik yapmaları sağlanır. Bu aynı zamanda eğitim öğretim çalışmalarına toplumsal katılımı sağlar.
10. Hiçbir okul diğerleri ile kıyaslanmaz. Her okul kendi hedeflerini belirler ve o doğrultuda çalışır.
11. Çocuklara okulu sevdirmek esastır. Eğitim-öğretim faaliyetleri, içerisine oyunlar eklenerek çocukların ihtiyaç seviyelerine göre eğlenceli biçimde sunulur.
12. Eğitim öğretim faaliyetleri planlanırken farklı gelişen çocukların özellikleri dikkate alınır.
13. Başarının ödüllendirildiği bir sistemdir.
14. BENGİ projesi, 14 bin personelimiz ve 183 bin öğrencimizle birlikte uygulanır.
Amaç : Balıkesir il genelinde eğitim öğretim faaliyetlerinin niteliğini artırmak ve milli manevi değerlerine bağlı, ülkemizi 2023-2071 hedeflerine taşıyacak nesilleri yetiştirme vizyonudur.
Kapsam : Balıkesir ili sınırları içerisindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okul ve kurumları kapsar.