DURSUNBEY SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI HİZMET

STANDARTLARI TABLOSU

 

 

S.N

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ (EN GEÇ)

1

SOSYAL DESTEK YARDIMLARI

Para Yardımı

1.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından temin

edilecek Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2.Hanede yaşayanların Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (ilk defa

başvuru yapılıyorsa )

3.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından temin edilecek

 başvuru Dilekçesi (ikinci ve daha sonraki başvurularda)

 

30 Gün (İlk başvurular)

15 Gün (İkinci başvurular)

 

 

 

 

 

 

 

2

YAKACAK

YARDIMLARI

1.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından temin edilecek

başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2.Hanede yaşayanların Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (ilk defa

başvuru yapılıyorsa )

3.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından temin edilecek

Başvuru Dilekçesi (ikinci ve daha sonraki başvurularda)

En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara bağlanır. Uygun bulunan başvurulurda yakacak yardımı teslimi, Vakfımıza yakacak sevkiyatının yapıldığı tarihte yapılır.

 

30 Gün (İlk başvurular)

15 Gün (İkinci başvurular)

 

 

 

 

 

 

 

3

BARINMA

YARDIMLARI

1.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından temin edilecek

Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2.Hanede yaşayanların Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (ilk defa

başvuru yapılıyorsa )

3.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından temin edilecek

Başvuru Dilekçesi (ikinci ve daha sonraki başvurularda)

4.Barınma (yangın) ihtiyaç veya hasar raporu/İlçe Jandarma

Komutanlığı/İlçe Emniyet Müdürlüğü/İtfaiye Raporu

30 Gün (İlk başvurular)

15 Gün (İkinci başvurular)

 

 

 

 

 

 

 

4

EĞİTİM YARDIMLARI

1.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından temin edilecek

Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2.Hanede yaşayanların Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (ilk defa

başvuru yapılıyorsa )

3.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından temin edilecek

Başvuru Dilekçesi (ikinci ve daha sonraki başvurularda)

4.Çocukları ile ilgili öğrenci belgesi

30 Gün (İlk başvurular)

15 Gün (İkinci başvurular)

 

 

 

 

 

5

AFET DESTEKLERİ

(Deprem,Yangın,Sel vb.)

1.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından temin edilecek

Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2.Hanede yaşayanların Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (ilk defa

başvuru yapılıyorsa )

3.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından temin edilecek

Başvuru Dilekçesi (ikinci ve daha sonraki başvurularda)

4.İhtiyaç veya hasar raporu/Afet raporu

 

30 Gün (İlk başvurular)

15 Gün (İkinci başvurular)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

PROJE DESTEKLERİ

1.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından temin edilecek

Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2.Hanede yaşayanların Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (ilk defa

başvuru yapılıyorsa )

3.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından temin edilecek

Başvuru Dilekçesi (ikinci ve daha sonraki başvurularda)

4.Proje başvuru formu

5.Proje hazırlama formatı

 

Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli

Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karara bağlanır.

Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek

üzere Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne gönderilir

30 Gün

 

 

 

7

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞEY)

1.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından temin edilecek

Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2.Hanede yaşayanların Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (ilk defa

başvuru yapılıyorsa )

3.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından temin edilecek

Başvuru Dilekçesi (ikinci ve daha sonraki başvurularda)

4.Öğrenci belgesi

 

30 Gün (İlk başvurular)

15 Gün (İkinci başvurular)

 

 

 

 

 

8

ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI (ŞSY)

1.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından temin edilecek

Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2.Hanede yaşayanların Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (ilk defa

başvuru yapılıyorsa )

3.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından temin edilecek

Başvuru Dilekçesi (ikinci ve daha sonraki başvurularda)

4.Sağlık yardımından faydalanacak çocuğun ilgili Aile Hekimi

Tarafından onaylanan Şartlı Sağlık Yardım Başvuru Formu

30 Gün (İlk başvurular)

15 Gün (İkinci başvurular)

 

 

 

 

 

9

GELİR TESPİTİ (GSS)

1.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından temin edilecek

Gelir Tespiti Başvuru Formu

2.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından temin edilecek

Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

3.Hanede yaşayanların Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (ilk defa

başvuru yapılıyorsa )

4.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından temin edilecek

Başvuru Dilekçesi (ikinci ve daha sonraki başvurularda)

 

30 Gün (İlk başvurular)

15 Gün (İkinci başvurular)

 

 

 

10

EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK YARDIMLAR

1.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından temin edilecek

Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2.Hanede yaşayanların Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (ilk defa

başvuru yapılıyorsa )

3.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından temin edilecek

Başvuru Dilekçesi (ikinci ve daha sonraki başvurularda)

 

Not: Eşi vefat etmiş şartı aranmaktadır.

30 Gün (İlk başvurular)

15 Gün (İkinci başvurular)

 

 

 

11

MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIMLARI

1.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından temin edilecek

Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2.Hanede yaşayanların Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (ilk defa

başvuru yapılıyorsa )

 

Not: Asker evli ise öncelikle annesi, bekar ise Annesi, annesi

vefat etmiş veya ayrılmışlarsa babası müracaat edecek)

30 Gün (İlk başvurular)

15 Gün (İkinci başvurular)

 

 

12

2022 SAYILI YAŞLILIK/ENGELLİ/ ENGELLİ YAKINI MAAŞLARI

1.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından temin edilecek

2022 Başvuru Formu

2.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından temin edilecek

Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

3.Hanede yaşayanların Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (ilk defa

başvuru yapılıyorsa )

4.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından temin edilecek

Başvuru Dilekçesi (ikinci ve daha sonraki başvurularda)

30 Gün (İlk başvurular)

15 Gün (İkinci başvurular)

 

 

NOT: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

İlk Müracaat Yeri

 

İkinci Müracaat Yeri

 

İsim

: Mesut GÜLTEKİN

İsim

: Emrullah TEMİZKAN

Unvan

: Vakıf Müdürü

Unvan

: Kaymakam/Vakıf Başkanı

Adres

: Bozyokuş Mah. İsmail Dayı Caddesi

No:44 Hükümet Konağı Kat:2

Dursunbey/BALIKESİR

Adres

: Bozyokuş Mah. İsmail Dayı Caddesi

No:44 Hükümet Konağı Kat:2

Dursunbey/BALIKESİR

Tel

: 662 25 09

Tel

: 662 17 69 - 662 68 00

Faks

: 662 25 09

Faks

: 662 29 29

e-posta

: dursunbeysydv@gmail.com

e-posta

:dursunbeykaymakamaligi@gmail.com